Privacy verklaring

Skyline Media neemt de privacy van haar klanten heel serieus. In het kader van de dienstverlening, wanneer u diensten van Skyline Media afneemt of anderszins contact heeft met Skyline Media, legt Skyline Media gegevens vast. Skyline Media gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om u als klant van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Skyline Media rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u dat aangeven.

Persoonsgegevens
Om meer service te kunnen bieden vraagt Skyline Media uw naam, adres en telefoonnummer en bank- of gironummer. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de medewerkers van Skyline Media. De gegevens worden slechts in het kader van onze bedrijfsvoering gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk is toegestaan.
Indien u een product of dienst via Skyline Media bestelt kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een relatie van Skyline Media, bijvoorbeeld de aanvraag van een domeinnaam bij de betreffende organisatie. In zulke gevallen zijn deze relaties niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Medewerkers van Skyline Media
Skyline Media ziet er op toe dat de data die u bij ons opslaat, tenzij expliciet gevraagd, niet zal worden benaderd door medewerkers van Skyline Media. Medewerkers van Skyline Media worden gehouden aan de arbeidsovereenkomst waarin staat dat alle data vertrouwelijk is en met de grootste zorg moet worden behandeld. Medewerkers van Skyline Media mogen niet en zullen niet kennis nemen van de opgeslagen data.

Logbestanden
De servers van Skyline Media houden logbestanden bij. Skyline Media gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, plannen van netwerkcapaciteit, configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik.

Vrijgeven informatie
Bij het beschermen van uw gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. Skyline Media zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage aanbieden of verkopen. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken.
Skyline Media zal gegevens vrijgeven:

  • als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of
  • in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de relatie daarmee niet onevenredig wordt geschaad.
  • als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en Skyline Media op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

Web
Indien u over het internet surft, stelt u beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen, zoals uw IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt.
Skyline Media houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over uw surfgedrag op het web.

E-mail
Skyline Media zal geen kennis nemen van de inhoud van de inkomende en uitgaande e-mailberichten van haar klanten. Skyline Media neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van het netwerk en persoonsgegevens.

Wijzigen persoonsgegevens
Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door u zijn opgegeven. U kunt uw gegevens wijzigen via de portal. Indien uw vragen heeft over ons privacybeleid of uw gegevens wilt wijzigen of opvragen, kunt u een e-mail sturen naar info@skylinemedia.nl of telefonisch contact opnemen. Eventuele wijzigingen in ons pivacybeleid zullen tijdig onder uw aandacht worden gebracht.

Over Skyline Media

Skyline Media is een multimediabedrijf met een vooruitstrevende visie op het ontwikkelen van websites, internetapplicaties en andere multimedia producties. Lees verder »

Bel mij terug

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u op een moment dat het u gelegen komt.


Contact